Med en man med vilket temperament du inte kommer överens

Redaktionen på Wday.ru, hur farligt är det oöverensstämmande könsförhållandet i relationerna mellan man och kvinna, och hur man bygger verklig harmoni i ett par. levitra generisk.

Temperament är en uppsättning individuella mentala egenskaper som bestämmer en persons dynamiska mentala aktivitet. Dessa egenskaper kan manifesteras på samma sätt i en mängd olika manifestationer och kvarstår under hela livet…

De fyra typer av temperament som alla känner till är indelade efter introversionens skala – extraversion och enligt ångestens skala. Om en persons huvudaktivitet riktas utåt är det en extrovert (kolerisk eller sanguin person), om den är inåt är den en introvert (flegmatisk eller melankolisk). Skalan av ångest kännetecknar nervsystemets excitabilitet, reaktionshastighet, känslighet och intensitet av upplevelser..

Sangvinisk

En person som kan ha ökad reaktivitet (graden av ofrivilliga faktorer av olika faktorer mot yttre eller inre påverkan av samma styrka) anses vara god, medan den är helt balanserad av aktivitet. Sanguine människor väldigt livliga och svarar entusiastiskt på allt nytt, de har livliga uttrycksfulla ansiktsuttryck och rörelser. Som regel kan människor av denna typ vara glada eller upprörda på grund av det obetydliga, enligt andras åsikt, förnuftet – ett ord eller en anmärkning. Stämningen hos en sanguin person kan lätt läsas av hans ansiktsuttryck. Dessa människor har en hög känslighetströskel, så de kanske ibland inte märker svagt ljud eller ljusstimuli.

Sanguine människor, som är mycket aktiva, energiska och effektiva, tar aktivt på sig nya saker och arbetar ganska länge utan att bli trötta. De vet hur man koncentrerar sig snabbt, är disciplinerade. De kännetecknas också av hög plasticitet, som manifesterar sig i förändrade känslor, liksom förändringar i humör, förändringar i intressen och ambitioner..

Kolerisk

Koleriska människor liknar sanguine människor i deras låga känslighet, höga reaktivitetsnivå och aktivitet. Hos representanter för denna typ av temperament har reaktivitet företräde framför aktivitet, därför är deras svaga sida ohämmad, obegränsad och otålig samt överdriven irriterbarhet. Koleriska människor är inte så plastiska och mycket mer inerta jämfört med sanguine människor, så deras ambitioner och intressen är vanligtvis mer stabila..

Flegmatisk

Flegmatiska människor är mycket aktiva, vilket råder framför reaktivitet, känslighet och känslomässighet. Det är svårt att väcka sådana människor till starka känslor, till exempel få dem att skratta och ledsna. Även om alla omkring dem skrattar högt, smittsamt, kan flegmatiska människor se helt oberörda ut. Men även vid stora problem förblir de lugna: detta är deras starka sida. De lär sig nya saker med svårighet, men de kommer ihåg materialet de har lärt sig mycket bra och under mycket lång tid..

Melankolisk

Melankoliska människor har en mycket hög känslighet och samtidigt en ganska låg reaktivitet, vilket till exempel kan leda till att någon, även den minsta, orsakar tårar. Hemma är melankoliska människor alltför känsliga och smärtsamt känsliga. Deras ansiktsuttryck och rörelser är vanligtvis ganska uttryckslösa och deras röster.

Representanter för denna typ av temperament är vanligtvis inte särskilt säkra på sina förmågor, de kännetecknas av blyghet och släpper innan de minsta svårigheterna. Energi och uthållighet är ovanliga för dem, de blir lätt trötta, deras prestanda lämnar mycket att önska. De flesta melankoliska, enligt experter, är introverta, det vill säga deras reaktioner och aktiviteter kan bero på tankebildning och representationer som är mer associerade med det förflutna och framtiden än med nutiden..

Hur farligt är ojämnheten mellan sexuella temperament och hur man bygger harmoni? Låt oss försöka hitta svar tillsammans med psykologen Ekaterina Fedorova.

Konstigt nog bildar två koleriska människor ofta ett underbart par., de kombineras ständigt i ett system, sitter vid olika ändar av bordet, och var och en kommer att ha sin egen publikation, sin egen publik. Båda kan aktivt gå till vänster, och båda kommer att känna till sin själs kompis, men samtidigt känna sig ganska bekväma. Ofta är sådana fackföreningar bland bohemerna. Berätta för en melankolisk kvinna om ett sådant förhållande – hon kommer att bli galen, men med koleriska människor är allt bra. I familjen genomgår den koleriska duetten ständigt svårigheter med ömsesidig förståelse, men det kan inte sägas hundra procent att en sådan allians kommer att bryta upp antingen tidigt. Sådana relationer kan kallas mer partnerskap, till viss del kan de vara mycket framgångsrika, men så länge båda partner är lönsamma.

Stabil förening av en koliker med en flegmatisk. Förhållanden kommer att byggas med tillit, men i alla fall drar den koleriska personen mer av dem. Om en kvinna är flegmatisk kommer hon att ge efter länge, men i slutändan kan hon bryta ner och bryta banden på en dag..

Paret ”sanguine – sanguine” kommer att ha svårt, om de inte lär sig att ge efter för varandra. Känslorna hos en sanguin person råder alltid och först och främst manifesterar sig i hans beteende. Och om du föreställer dig två sanna människor under ett tak, tillhandahålls en bomb av känslor. Ett standardexempel på en sanguin person är en företagschef som har en fru, sover med en sekreterare och går på jakt med nymfer. Men till skillnad från en kolerisk person lämnar en sanguin person aldrig sin fru för en sekreterare.

Den stabila föreningen av en sanguin person (kvinnor) och en flegmatisk person (män). Med alla sina särdrag eller till och med konstigheter kan en flegmatisk person perfekt försörja en familj och vara lydig och kärleksfull. Han kommer inte att motsäga sin fru, som vill bli husmor. En flegmatisk person är en bra make, far, och du kan till och med komma överens med det faktum att han i sex är mycket sämre än sanna människor.

Det melankoliska är mindre självisk än alla andra. För allas skull är han redo att röra sig och göra eftergifter eller till och med uppoffringar. Det som är det viktigaste pluset med melankoliken är att han känner sin partner väl och automatiskt anpassar sig.

Om paret är en melankolisk man kommer du att få omsorg och värme för livet.. Han kan empati, medkänsla, empati. För kvinnor av den koleriska typen är melankoliken en utmärkt partner. Koleriska människor är heta, du behöver alltid vara med dem, håll i handen och säga ”väldigt-väldigt” – som, om inte en melankolisk, kan detta?

Intressant: i en stressig situation beter sig alla fyra typer av temperament utanför lådan, och man måste vara beredd på detta. I stress korsar temperament tydligt: ​​en kolerisk person förvandlas till en flegmatisk person, en flegmatisk person – till en cholerisk person, en sanguin person – till en melankolisk person och en melankolisk person – till en sanguin person.

Det är svårt att avgöra hur en person med temperament kommer att bete sig efter år av äktenskap. En person kan vara kolerisk eller flegmatisk, men samtidigt en intressant, kultiverad och trevlig samtalspartner. Under påverkan släcker kvinnan de negativa sidorna hos sin partner. När du väljer ett val är det viktigt att vara uppmärksam inte bara på hans temperament utan också på andra punkter..

Jag tror dock att allt beror på mognaden hos individen. Om du närmar dig äktenskapet som underhållning kommer du inte att kunna skapa harmoni. Familjen är en fästning som måste byggas tillsammans tegel för tegel.

Det är svårt att förutsäga vilken union som kommer att bli hundra procent framgångsrik, eftersom en persons karaktär består av många faktorer. Formeln ”+ lockas inte alltid av -” gäller parets förhållande. I min praxis fanns det ett fall när känslomässiga sanguine människor skilde sig något och fortfarande återvände till början av vägen. När det finns kärlek mellan er, när ni har gemensamma barn, är mycket förlåtet och glömt. Kommer du ihåg filmen ”The Princess and the Pauper”?! En underbar komedi om hur inkompatibla människor är med känslor och en önskan att göra varandra lyckligare.

Kompatibilitetsfrågan baseras främst på 7 nivåer..

1. Utseende. Vad de än säger, men det är utseendet som vi först och främst är uppmärksamma på. En person måste imponera på oss, vi måste vilja träffa honom.

2. Väsentliga förväntningar. Hur motsvarar partnern vår idé om materiellt välbefinnande.

3. Psykologisk nivå. Partnerns individuella egenskaper, som är mycket viktiga för att skapa en stark relation.

4. Kulturell nivå. Människor borde vara ungefär på samma nivå för att spendera fritid tillsammans och inte göra nästa urval av filmen till en skandal från århundradet.

fem. Intellektuell nivå. I ett kärleksfullt par är det mycket viktigt att ha en attityd gentemot att komplettera matchningar. Det kan vara en intellektuell tomhet som kan börja leta efter en samtalspartner på sidan, och detta kan förvandlas till en tragedi…

6. Sexuell nivå. I större utsträckning kan vi alltid anpassa oss till partnerns önskemål. Men är det rätt? Vid någon tidpunkt förlorar vi bara vår sexualitet.

7. Pedagogisk nivå. Föräldrafrågor.